Ardahan Valiliği
Ardahan Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
Ardahan Valiliği
Kira Yardımı Başvurusunda İstenilen Belgeler

 KİRA YARDIMI BAŞVURULARI

İŞYERİ KİRACISI İÇİN İSTENEN BELGELER

 

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (firmayı temsilen yetkili kişilerin)

2- Riskli bina tespit raporu inceleme formu (Aslı) (ıslak imzalı olacak)

3- İmza sirküleri (firmayı temsil eden yetkili kişilerin)

4- İşyeri kiracısının “riskli yapı onay tarihinden önce” riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileriyle uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma veya firma sahibi üzerine kayıtlı son üç aya ait elektirik, su, doğalgaz veya telefon faturası ve son üç aya ait bağlı olduğu oda sicil kaydı (Örneğin; risk tespiti haziran ayında yapıldı ise, bu evraklar mart, nisan, mayıs aylarına ait olmalı)

5- Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı

6- Gerçek/tüzel kişiye ait vadesiz TL cinsinden, Ziraat Bankası hesap cüzdanı fotokopisi

Not: Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda gerçek kişinin TC kimlik numarası ve (IBAN) nosu uyumlu olmalı yani aynı şahsa ait olmalı, tüzel kişilik başvuru yapmış ise ticaret ünvanı vergi kimlik numarası ile (İBAN) nosu uyumlu olmalı yani aynı şirkete ait olmalı

AYRICA; İŞYERİ KİRACISI EK-6 NOLU DİLEKÇEYİ DOLDURMALIDIR.

 

 

İŞYERİ SAHİBİ İÇİN İSTENEN BELGELER

İşyeri sahibi “riskli olarak tespit edilen” işyerinde (ikamet ediyorsa) yani işletiyorsa başvurabilirler

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (firmayı temsilen yetkili kişilerin)

2- Riskli bina tespit raporu inceleme formu (Aslı) (ıslak imzalı olacak)

3- İmza sirküleri (firmayı temsil eden yetkili kişilerin)

4- İşyerine ait tapu senedi (Aslı olacak) ve güncel tapu kaydı getirilecek

5- İşyeri için Emlak Vergisi Beyanı

NOT: Emlak vergi beyannamesi; ilgili belediyeden alınacak ve beyanname aslı gibidir yaptırılacak, kaşe, imza ve mühür kısımları da onaylatılacak) (Emlak Vergisi Beyanı (BİNA) olacak, (ARSA) ise kira yardımı başvurusu alınmaz. Eğer Yıkılan Binanın Tapu senedi eğer Kat Mülkiyetli veya Kat İrtifaklı ise Emlak Vergi Beyanına gerek yok         
6- İşyeri malikinin “riskli yapı onay tarihinden önce” riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileriyle uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma veya firma sahibi üzerine kayıtlı son üç aya ait elektirik, su, doğalgaz veya telefon faturası ve son üç aya ait bağlı olduğu oda sicil kaydı (Örneğin; risk tespiti haziran ayında yapıldı ise, bu evraklar mart, nisan, mayıs aylarına ait olmalı)

7- Riskli yapıyı yıktırdığına dair yazı (ilgili belediyeden)

8- Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı yada işyeri kapatılmışsa ilgili vergi dairesi veya meslek odasından kapatıldığına dair bir yazı

9- Gerçek/tüzel kişiye ait vadesiz TL cinsinden, Ziraat Bankası hesap cüzdanı fotokopisi

10- Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda gerçek kişinin TC kimlik numarası ve (IBAN) nosu uyumlu olmalı yani aynı şahsa ait olmalı, tüzel kişilik başvuru yapmış ise ticaret ünvanı vergi kimlik numarası ile (İBAN) nosu uyumlu olmalı yani aynı şirkete ait olmalı

 

AYRICA; İŞYERİ SAHİBİ EK-1 NOLU DİLEKÇEYİ DOLDURMALIDIR

 

 

 

KONUT KİRACISI İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Riskli bina tespit raporu inceleme formu (Aslı) (ıslak imzalı olacak)

3- Riskli yapıda ikamet ettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde “Riskli yapı onay tarihinden önce” kendi adına kayıtlı son üç aya ait (elektrik, su, doğalgaz veya telefondan faturalarından herhangi biri getirilecek)

4- Kiracının riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini birlikte gösteren il veya ilçe nüfus müdürlüğünden alınacak imzalı ve mühürlü adres bilgileri raporu

5- Riskli yapıyı yıktırdığına dair yazı (ilgili belediyeden)

6- Kiracı (veya vekiline) ait vadesiz TL cinsinden, Ziraat Bankası hesap cüzdanı fotokopisi

Not: Vekaleten yapılan başvurularda vekaletname aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

 

EV SAHİPLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Ev sahipleri “riskli olarak tespit edilen” evde oturuyorsa başvurabilirler

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Riskli bina tespit raporu inceleme formu (Aslı) (ıslak imzalı olacak)

3- Konuta ait tapu senedi (Aslı olacak) ve güncel tapu kaydı getirilecek

4- Konut için Emlak Vergisi Beyanı

NOT: Emlak vergi beyannamesi; ilgili belediyeden alınacak ve beyanname aslı gibidir yaptırılacak, kaşe, imza ve mühür kısımları da onaylatılacak) (Emlak Vergisi Beyanı (BİNA) olacak, (ARSA) ise kira yardımı başvurusu alınmaz.Eğer Yıkılan Binanın Tapu senedi eğer Kat Mülkiyetli veya Kat İrtifaklı ise Emlak Vergi Beyanına gerek yoktur.
5- Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde malik adına kayıtlı (elektrik, su, doğalgaz veya telefondan herhangi biri için) son üç aya ait fatura

6- Riskli yapıyı yıktırdığına dair yazı (ilgili belediyeden)

7- Malikin riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini birlikte gösteren il veya ilçe nüfus müdürlüğünden alınacak imzalı ve mühürlü adres bilgileri raporu

8- Hak sahibine (veya vekiline) ait vadesiz TL cinsinden, Ziraat Bankası hesap cüzdanı fotokopisi

Not: Vekaleten yapılan başvurularda vekaletname aslı ve vekilin kimlik fotokopisi