Ardahan Valiliği
Ardahan Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
Ardahan Valiliği
Kamu Hizmet Standartları

ARDAHAN VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

KAMU HİZMET STANDARTLARI

 

NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğu takdirde veya tamamlandıktan sonra ki hizmet süresidir. Bu süreye hizmetin gereği diğer kurum ve kuruluşlarda geçen süreler dâhil değildir.

 

NO

 

HİZMETİN ADI

 

Başvuruda İstenilen Belgeler

İl Müdürlüğü Hizmet Süreleri

 

 

 

 

 

 

 

 

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

 

 

 

 

 

1

Taşınmaz Mal Satış İşlemleri

1- Talep Dilekçesi

6 Ay, 20 Gün

 

 

 

 

2

Kiralama İşlemleri

1- Talep Dilekçesi

6 Ay, 20 Gün

 

 

 

 

 

 

324 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre İrtifak Hakkı Tesisi /

1- Talep Dilekçesi/Yazısı

 

3

2- Avan Proje

 

6 Ay, 20 Gün

Kullanma İzni Verilmesi İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Talep Dilekçesi

 

 

 

 

2- Yatırım Teşvik Belgesi

 

 

 

 

3- Yatırım Bilgi Formu

 

 

 

 

4- Organize ve Endüstri Bölgelerinde Boş Parsel Bulunmadığına İlişkin Belge

 

 

 

 

5- Başvuru Ücretinin Yatırıldığına İlişkin Makbuz

 

 

4706 sayılı Kanunun Ek-3. maddesine göre Kamu Taşınmazlarının

6- Avan Proje

 

 

4

Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara göre İrtifak Hakkı

7- Sicil Kayıt Örneği

6 Ay, 20 Gün

 

Tesisi / Kullanma İzni Verilmesi İşlemleri

8- Vergi Borcunun Bulunmadığına İlişkin Belge

 

 

 

 

9- İşletme Hesabı Özeti

 

 

 

 

10- İşletmenin Son Üç Yıllık Bilançosu Ve Mali Tabloları, Fizibilite Raporu, Finans Tablosu

 

 

 

 

11- İhale Aşamasında; Nüfus Kayıt Örneği, Geçici Teminat Belgesi, Tüzel Kişilerde Yetki Belgesi,

 

 

 

 

İmza Sirküsü ve Ticaret Sicil Gazetesi

 

 

 

 

 

 

5

Ecrimisil İşlemlerine İlişkin İtiraz ve Şikâyetlerin Karşılanması/3071 S.K. Dilekçe Hakkının Kullanılması

1- Dilekçe

 

30 Gün

 

 

 

 

6

                         Taşınır Mal Satışı

1- Talep Dilekçesi

10 Ay

 

 

 

 

 

7

 

Trampa ve Tahsis Talepleri

1- Talep Dilekçesi/Yazısı

6 Ay, 20 Gün

 

 

 

 

 

 

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

 

 

İsim

: Ulaş KARACA

İsim

: Mehmet KILIÇ

 

 

Unvan

: Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Unvan

: Vali Yardımcısı

 

 

Adres

: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Adres

: Ardahan Valiliği

 

 

Tel

: 0 478 211 4462

Tel

: 0 478 211 2104

 

 

Faks

: 0 478 211 4462

 

 

 

 

E-Posta

: ulas.karaca@csb.gov.tr