Ardahan Valiliği
Ardahan Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
Ardahan Valiliği
Faaliyetler
 1. ÖZEL KANUN KİRALAMA İŞLEMLERİ  
  • 4706 sayılı Kanunun Ek 6. maddesi uyarınca kullanıcılarına tarımsal amaçlı kiralama işlemlerine yönelik 387 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında 67 vatandaşımız başvuru yapmıştır. Bu başvurulardan 43 adet başvuru şartları taşımayan geçersiz başvuru olup, geriye kalan 24 adet taşınmaz başvurusunun tamamıyla sözleşme imzalanmış olup, konu hakkında İlimiz ve İlçelerimizde tüm işlemler tamamlanmıştır.
 2. ÖZEL KANUN SATIŞ İŞLEMLERİ :
  • 4706 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamında doğrudan satışa ilişkin olarak; Bakanlığımızca görevlendirilen Denetim yetkili Milli Emlak Uzmanı tarafından 13.09.2019 tarihli rapor hazırlanmış ve bu kapsamda fiyatlar tespit edilmiştir.  
  • Söz konusu taşınmazların satışına yönelik olarak Ardahan Belediye Başkanlığınca imar yenileme çalışması yapıldığından (Mahkeme kararı sonucu) ve işlemler sonuçlanıncaya kadar satış yapılmamasına yönelik yazı alındığından şu aşamada satış yapılamamaktadır. 
  • Satışa yönelik tüm çalışmalar (rayiç tespiti, hissedarlar ve adresleri vb.) tamamlanmış olup, Müdürlüğümüzce bu aşamada yapılacak işlem kalmamıştır.
  • İmar çalışması kesinleştiğinde (Yılsonuna kadar tamamlanacağı Belediye İmar Müdürlüğünce sözlü olarak bildirilmiştir.) doğrudan satış işlemleri yapılabilecektir. 
 3. TARIM ARAZİLERİN SATIŞ İŞLEMLERİ:
  • İlimiz ve bağlı ilçelerinde hali hazırda 6292 Sayılı Kanunun 2/B kapsamında kadastro çalışmaları yeni başlamış olup, tescil işlemleri ve hak sahipliği işlemleri yapıldıktan sonra satış işlemlerine başlanılacaktır. 
  • 6292 Sayılı Kanunun 12. Maddesi kapsamında satış hazırlık işlemleri ve hak sahipliği tespiti işlemleri tamamlanmış 478 adet taşınmaz üzerinde hak sahipliği mevcut olup, satış izni alınması için Bakanlığımıza gönderilmiştir. Alınacak izne müteakip hak sahiplerine satış işlemlerine başlanılacaktır.
 4. İMAR AFFI KANUNU KAPSAMINDA SATIŞ İŞLEMLERİ :
  • İlimiz ve İlçelerimizde 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi onaylanan başvuru sayısı 2504 adet olup, söz konusu Kanun ve 396 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında 11 adet taşınmaza 14 başvuru yapılmıştır.
  • 3 adet başvuru (süresinden sonra başvuru yapılması/ mera kanunu kapsamında yer almasından vb.) ret edilmiştir. 396 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında 11 adet başvurunun satışına yönelik Kurum görüş yazışmaları devam etmektedir.
 5. TOPLU KONUT YAPILMAK ÜZERE BEDELSİZ DEVİR İŞLEMLERİ
  • İlimiz Merkez İlçe Yenimahalle’de bulunan 2 adet taşınmaz ile Posof İlçesi Merkez Mahallesinde bulunan 1 adet taşınmaz üzerine Bakanlığımız onayları doğrultusunda TOKİ tarafından toplu konut yapılmak üzere TOKİ’ye bedelsiz devir işlemlerine yönelik Tapu Müdürlüklerimizde devir işlemleri tamamlanmıştır.

 

 

 

 

 

 1. İRTİFAK İŞLEMLERİ:
  • Çıldır Gölü üzerinde 2 adet taşınmaz üzerinde Ardahan İl Özel İdaresi lehine 30 yıl süreli sürekli ve bağımsız olmak üzere bedelli irtifak hakkı tesis edilmiş olup, talebe bağlı olarak söz konusu göl ve çevresinde yatırım amaçlı teşvikler değerlendirilmektedir. 
  • İlimiz Merkez Sulakyurt Köyünde bulunan 1 adet ve 55.200,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz üzerinde 1000 başlık damızlık kaz yetiştiriciliği amaçlı 30 yıl süreli İl Özel İdaresi lehine irtifak hakkı tesis edilmiştir.
  • Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacak olup, projenin başlangıç noktası

İlimiz ve İlçelerimiz olması nedeniyle proje kapsamında ihtiyaç duyulan Hazine taşınmazlarının irtifak veya mülkiyet devirleri Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir. İlimiz genelinde toplam 187 adet taşınmaz üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş olup, 57 adet taşınmazın ise söz konusu proje kapsamında mülkiyet devri yapılmıştır.

 1. MİLLET BAHÇELERİ:
  • İlimiz Merkez İlçe Kaptanpaşa Mahallesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Aziziye Kışlası Milli Savunma Bakanlığından devralınarak, ifraz edilmiş ve 2 adet taşınmaz üzerinde millet bahçesi yapılmak üzere Bakanlığımız onayları doğrultusunda Ardahan İl Özel İdaresi adına tahsis edilerek yer teslimleri yapılmıştır.
  • İlimiz Göle İlçesinde 1 adet taşınmaz millet bahçesi yapılmak üzere Göle Belediye Başkanlığına Bakanlığımız onayları doğrultusunda tahsis edilerek yer teslimleri yapılmıştır.
 2. SATIŞ KAPSAMINDAKİ KAMU KONUTLARI:
  • Kamu konutlarından mülkiyeti Hazineye ait olup, kat mülkiyeti/kat irtifakı olmayanların sayısı 166 adet olup, kat mülkiyetine geçişler konusunda Kurumlarımız bilgilendirilmiş ve aynı zamanda kat mülkiyetine/kat irtifakına geçişlere yönelik Müdürlüğümüzden 1 Harita mühendisi ve 1 Mimar ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görevli 1 Mimar konu hakkında görevlendirilmiştir.
  • Kamu konutlarından mülkiyeti Hazineye ait olup, kat mülkiyeti/kat irtifakı olanların sayısı 24 adettir.
  • Konutların satışı konusunda Kurum yöneticileri ile yapılan görüşmelerde lojmanların satışına olumsuz baktıkları anlaşılmıştır.
 3. 2886 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SATIŞ VE KİRALAMA İŞLEMLERİ:
  • İlimiz ve İlçelerimizde 2886 S.K. 45. Maddesi kapsamında 36 adet taşınmazın satışı için ve 1 adet taşınmazın kiralanmasına yönelik ihale işlemleri tamamlanmıştır.