Ardahan Valiliği
Ardahan Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
Ardahan Valiliği

ÇED ve Çevre Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri:

- ÇED Belgesi verilmesi.

- İzleme-Kontrol yapılması.

- ÇED ile ilgili şikayetlerin incelenmesi.

- Çevre izinlerinin değerlendirilmesi ve verilmesi.

- 644 ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bakanlığımıza verilen ÇED ve Çevre izinlerinden sorumlu Şube Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 

- Yönetmelikler bazında ildeki mevzuata giren iş ve işlemlerin (hava, su, atıklar, ambalajlar vb.) denetimini yapmak.

- Sanayi tesislerinin denetimini yapmak.

- Mahalli Çevre Kurulunu toplamak ve alınan kararların uygulanmasını denetlemek.

- Deşarj ve emisyon izinlerinin verilmesi.

- Çevre Yönetimi Yönetmelikleri ile ilgili denetim ve kontrolleri yapmak.

- 644 ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bakanlığımıza verilen Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.

- Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarının Kanun, Yönetmelik ve Genelgeleri ile Bakanlığımız birimlerinden istenen Çevre Yönetimi ve Denetiminde Sorumlu Şube Müdürlüğüyle ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.

-  İdarece verilecek diğer görevleri yapmak.