Ardahan Valiliği
Ardahan Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
Ardahan Valiliği

İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri:

-  Kentsel Gelişim Strateji Eylem Planı(KENTGES)

Ø   Kentsel Gelişim Strateji Planı eylemlerinin gerçekleştirilmesinde sorumlu kurum ve kuruluşlarının izlenmesi ve bunlar arasında sekreterya görevinin yürütülmesi,

 

-  Çevre Düzeni Planları 

Ø   Her türlü ölçekteki Çevre Düzeni Planlarının yapılması, yaptırılması ve onaylanmasıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi,

 

-  İmar İşleri

Ø   Bakanlar Kurulu’nca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları için, 7269 sayılı Umumi Hayat Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri çerçevesinde yapılacak binalar için ve mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü ölçekteki harita, etüt ve planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylanması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.

 

-  3621 sayılı Kıyı Kanunu ile ilgili görevleri yapmak.

Ø   Kıyı Kenar Çizgisi tespiti ve onay işlemlerinin yürütülmesi.
Ø   Kıyılarda imar planlarının onay işlemlerinin yürütülmesi.

 

-  Jeolojik-Jeoteknik etüt raporlarını incelemek, değerlendirmek ve onaylamak.

-  3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik ile belirlenen görevleri yapmak.

-  Coğrafi bilgi sistemi ile ilgili görevleri yapmak.

-  644 ve 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bakanlığımıza  verilen İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü ile ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.

-  Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarının Kanun,Yönetmelik ve Genelgeleri ile Bakanlığımız birimlerinden istenen İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğüyle ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.

-  İdarece verilecek diğer görevleri yapmak.