Ardahan Valiliği
Ardahan Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
Ardahan Valiliği
Görevleri

Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri:

- Kamu yapıları ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, projelerini yapmak.

Kamu Yapıları Tesislerinin Plankote, röleve ve Vaziyet Planlarını hazırlamak.

- Bakanlığımızın 03.06.2010 tarih ve 936 sayılı yazıları doğrultusunda, Özel kuruluşlara uygunluk görüşü verilmesi ve raporlarını hazırlamak.

-  Diğer kamu kuruluşlarının, proje müelliflerine hazırlattıkları projeleri incelemek.

-644 ve 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bakanlığımıza verilen Proje İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü ile ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.

- Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarının Kanun,Yönetmelik ve Genelgeleri ile Bakanlığımız birimlerinden istenen Proje İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğüyle ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.

-  Kamu Yapıları ve tesislerinin proje hazırlık ve onay işlemlerinden sonraki yapıma yönelik iş ve işlemlerini yapmak.

- Kamu Yapıları ve tesislerin ihtiyaç programlarını ve keşiflerini (ödenek teminine esas tahmini bedel ile yaklaşık maliyet hesaplarını) hazırlamak.

- 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarda belirtilen şekilde ihale ve sonrası işlemleri yapmak ve yapı denetim hizmetlerini sağlamak. 

- Müdürlüğümüz İhale İşlem Bürosunun iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip etmek ve sağlamak.

- Bakanlığımızın 17.05.2011 tarih ve 1748 sayılı yazılarında belirtilen Yatırım Takip Sistemi (YTS) programına düzenli veri girişinin yapılmasını sağlanmak,

- SGK İl Müdürlüğünün 26.08.2011 tarih ve 16.950.363 sayılı yazılarında belirtilen kurumumuzdan alacağı olan işverenlerin şifre ile SGK borcu sorgulamasının yapılmasını sağlamak.   

Konut yapı kooperatifleri, küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri, toplu iş yeri yapı kooperatiflerinin kuruluş işlemlerinin ve
ana sözleşme değişikliği işlemlerinin yürütülmesi, denetim iş ve işlemlerinin başlatılması, kooperatifler ile ilgili uygulamaların
E- Kooperatif sistemine kaydedilmesi.
5543sayılı İskan Kanunu ile belirlenen görevleri yapmak.

-644 ve 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bakanlığımıza verilen Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü ile ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.

- Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarının Kanun,Yönetmelik ve Genelgeleri ile Bakanlığımız birimlerinden istenen Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğüyle ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.

- İdarece verilecek diğer görevleri yapmak.