Ardahan Valiliği
Ardahan Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
Ardahan Valiliği

Yapı Denetimi ve Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri:

-     4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ile ilgili Yönetmelikler ile belirlenen görevleri yapmak.

-     4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile verilen görevleri yapmak.

-     Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.

-     5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.

-     Laboratuar ile ilgili işleri yapmak.

-     16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, bahse konu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri yürütmek.

-     İl Yapı Denetim Komisyonunun Koordinasyonunu yürütmek ve buna ait işlemleri takip etmek.

-   Yapı Denetim ile ilgili her türlü yazışma,Genelge takibi, WEB sayfasının günlük takibi ve işlenmesi hususlarını yapmak.

-     644 ve 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bakanlığımıza verilen Yapı Denetimi ve Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü ile ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.

-   Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarının Kanun,Yönetmelik ve Genelgeleri ile Bakanlığımız birimlerinden istenen Yapı Denetimi ve Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürlüğüyle ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.

-     İdarece verilecek diğer görevleri yapmak.