Ardahan Valiliği
Ardahan Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
Ardahan Valiliği
Faaliyetler

- İlimizin yüz ölçümü toplam 5576 km2 olup, bunun 557,6 km2 si ormanlık alan, 5018,4 km2 si ise tarım arazisi ve diğer alanlardan oluşmaktadır. Kura Nehri en büyük akarsu olup rakım ortalama 2000m civarında ve ortalama yıllık sıcaklık 3,8 C dir. 

  - İlimiz sınırları içerisinde bulunan Çıldır Gölü 123 km2, Aktaş Gölü 26.3 km2 dir.

  -İlimiz sınırları dahilinde bulunan Çıldır Gölü ve  Aktaş Gölü Kıyı Kenar çizgisi işlemleri 2012 ve 2013 yılı içerisinde tamamlanarak Bakanlığımızca onaylanmıştır.

  -İlimiz Mücavir alan sınırı belirlenmiş olup, Üniversite kampüsünün mevcut yerine taşınmasının ardından yeni kampüs alanının mücavir alana katılması işlemi 2014 yılı içerisinde tamamlanarak Bakanlığımızca onaylanmıştır.

                      - 2 Adet doğal sit alanı olup , 2 adet doğal sit alanı daha eklenmiştir.3 aylık periyotlarla denetimler yapılmaktadır.

                     - 1 Adet Posof mücavir alan dosyası hazırlanıp Bakanlığımızca onaylanmıştr.

 

  -İlimiz çevre düzeni planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve bağlı yönetmeliklerin kapsamında muhtelif Kurumlara 2020 yılı itibarı ile 111 teknik görüş verilmiştir.

 

  -Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ifraz, tevhid ve imar plan tadilatları ile ilgili işlemleri yürütülmekte olup ayrıca İl Müdürlüğümüze yapılan imar ve yapılar hakkındaki şikayetler ile ilgili denetimler yapılmaktadır.

                                                                                                      DOĞAL SİTLER

  - Ardahan Merkez ve Hanak İlçe sınırları arasında yer alan Ardahan Ormanları ve   Putka-Gölbaşı Gölü (Nitelikli Doğal Koruma Alanı)

  - Akçakale Yarımadası (Kesin Korunacak Hassas Alan)

                 - Çıldır ve Lavaş Gölleri ve Çevresi (Nitelikli Doğal Koruma Alanı – Sürdürülebilir   Kontrollü ve Koruma Alanı)

  - Atatürk Silueti (Nitelikli Doğal Koruma Alanı)

  - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 10.05.2019 tarihli ve 111129 sayılı Olur’u ve Cumhurbaşkanlığının 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Kararı ile Çıldır Gölü ve Çevresi  Nitelikli Doğal Koruma Alanı – Sürdürülebilir Kontrollü Kullanım ve Koruma Alanı, Akçakale Yarımadası Kesin Korunacak olarak tescillenmiştir.

  -Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23.10.2019 tarih ve 249008 sayılı Bakanlık Olur’u ile Damal İlçesi Atatürk Silueti Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescil edilmiştir.

  -Ardahan İli Merkez ve Hanak İlçeleri arasında yer alan Ardahan Ormanları ve Putka-Gölbaşı Gölü 21.10.2020 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazetede Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescil edilmiştir.

 

                                                                                             ARKEOLOJİK SİT

  -Ardahan Merkez İlçesi Halilefendi Mahallesinde yer alan Ardahan Kalesi Erzurum Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.10.1998 tarih ve 908 kararı ile 2. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenmiştir.

  -Ardahan Kalesi’nin çevresinin 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

  - Tabiat parkları, doğal sit alanları, sulak alanlar, yaban hayatını geliştirme sahası vb. koruma statüsü bulunan diğer alanlarda kamu ve özel kesim tarafından yaptırılan planlar İl Müdürlüğümüzce incelenip onaylanmak üzere Bakanlığımıza gönderilmektedir.